Επιλέξτε Καρτέλα:

Notizie

Οι αποστολές θα πραγματοποιηθούν και στην διάρκεια εξειδικευμένων εκθέσεων στην Ιταλία αλλά και σε άλλους χώρους.
italchamber
image of arrow up

© CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ELLENICA DI SALONICCO 2024