Γεγονότα

ΔΕΘ ΑΕ – Επιχειρηματική Αποστολή στη Σμύρνη
Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολής στη Σμύρνη, από 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Σμύρνης.