Γεγονότα

2ης Εβδομάδας της Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο (21-27/11/2018)
2ης Εβδομάδας της Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο
XVI ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η 16η Εβδομάδα της Ιταλικής Γλώσσας στον κόσμο που θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 23 Οκτωβρίου 2016, είναι αφιερωμένη στην ιταλική δημιουργικότητα και τα σήματά της, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της μόδας και του design
Interreg IPA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Crossborder Virtual Mall for Local Entrepreneurs/e-CBC- Mall» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg ΙPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας-ΜΠΒ) "Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”"