Γλώσσα
image of greek flag
  • Νέα
  • /
  • TERRA VINO: Ανακοίνωση δράσης εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών

TERRA VINO: Ανακοίνωση δράσης εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ανακοίνωση δράσης εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών
προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την οινοπαραγωγή

Τα τελευταία 2 χρόνια, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην υλοποίηση του  έργου «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience» το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας των διασυνοριακών φορέων και επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού και την τόνωση της απασχόλησης, εστιάζοντας στην αλυσίδα αξίας του οίνου. Μεταξύ των δράσεων προβλέπεται η ανάπτυξη ενός εθελοντικού προτύπου ποιότητας TerraVino με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε θέματα ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο, προκειμένου να διαμορφωθεί συνολικά μια κοινή προσέγγιση σε θέματα ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα προγραμματίζει την υλοποίηση δράσης που θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 30 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την οινοπαραγωγή.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διοργάνωση 4 εξατομικευμένων (ανά επιχείρηση) συνεδριών – σε φυσικό χώρο ή διαδικτυακά σε διάρκεια 6-8 εβδομάδων. Η θεματολογία των συνεδριών παρουσιάζεται στο σχετικό συνημμένο έγγραφο, ενώ θα γίνει εξειδίκευσή της ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση επιχειρηματικών στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του οινοτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και η επιλογή υποψηφίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών με υψηλή επιχειρηματική ωριμότητα προκειμένου να είναι σε θέση να υιοθετήσουν το Σήμα Ποιότητας Οινοτουρισμού που θα αναπτυχθεί.

Οι επιχειρήσεις/ φορείς που μπορούν να ενταχθούν πρέπει να έχουν έδρα στην περιοχή του έργου TerraVino (Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης) και ενδεικτικά μπορούν να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Οινοποιεία|Μπακάλικα / Delicatessen | Εστιατόρια/ταβέρνες που προσφέρουν τοπική κουζίνα | Wine bar | Ζαχαροπλαστεία/Αρτοποιεία | Παραδοσιακά καταλύματα | Σύλλογοι ή Ενώσεις επιχειρήσεων που προωθούν τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής | ΜΚΟ ή ΚοινΣεπ που σχετίζονται με τον τουρισμό και τον οινοτουρισμό |Κέντρα πληροφόρησης τουρισμού που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα και το κρασί | Κρατικοί φορείς που προωθούν τη βιώσιμη τουριστική και γαστρονομική κουλτούρα.

Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

(α) Να διαθέτουν κατάλληλη αδειοδότηση και η λειτουργία τους να είναι σύμφωνη με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις και (β) Να λειτουργούν τουλάχιστον 6 μήνες.

 Για την επιλογή των 30 επιχειρήσεων – με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας αποστολής της αίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες: κα. Αλεξάνδρας Γεννή ([email protected], 2310 947744) www.terravino.eu

Υποβολή αιτήσεων από 8 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021

 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το έργο «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience» με ακρωνύμιο “Terra Vino”, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Επικεφαλής Εταίρος) και τους ακόλουθους τέσσερις (4) Εταίρους: (α) Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (β) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, γ) Ίδρυμα Tikves Wine Route και δ) Δήμος Rosoman. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

image of arrow up

© ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2024