Συνεργάτες


Σύλλογος Ιταλικών εμπορικών επιμελητηρίων στο εξωτερικό.

Helexpo

Εμπορικό και Βιομηχανικό                                       Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Εκθεσιακό Κέντρο RIMINI

Εκθεσιακό Κέντρο PARMA

ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

ΣΒΕΕ – Συνδέσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

PROMOS MILANO – Εταιρεία στο εσωτερικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μιλάνο

ITALIAN-CHAIR-DISTRICT
Βιομηχανικός πόλος καρέκλας