Το ΕΙΕΘ

Ένας δυναμικός οργανισμός στην υπηρεσία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

Το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1996 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος τόσο από την ιταλική (Ν. 518/70) όσο και από την ελληνική κυβέρνηση (Π.Δ. 60/2000). Ο κυριότερος σκοπός του είναι η ανάπτυξη των σχέσεων και των επαφών ανάμεσα στους επιχειρηματίες των δύο χωρών,  προωθώντας ιδιαίτερα τις επιχειρηματικές σχέσεις.

Το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ασκεί μία δραστηριότητα διασύνδεσης ανάμεσα στις ιταλικές επιχειρήσεις και την ελληνική αγορά μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει.

Το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει τις πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001- 2008.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ