Οργανόγραμμα

Γενικός Γραμματέας
Marco Della Puppa


Τμήμα Εξυπηρέτησης Ελληνικών και Ιταλικών Επιχειρήσεων
Χριστιάνα Αυδή

cristiana@italchamber.gr


Εμπορικό Τμήμα και Λογιστηρίου

Κυριακή Σαβρακίδου

kiki@italchamber.gr


Τμήμα Εκθέσεων και Επιχειρηματικών Αποστολών
Μπέτυ Μακρή

betty@italchamber.gr


Ειδικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αλεχάνδρα Γένι

eurodesk@italchamber.gr