Γίνε μέλος

Επωνυμία επιχείρησης:

ΤΚ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

E-mail επικοινωνίας:

Ημερομηνία ίδρυσης:

Α.Φ.Μ.:

Διευθ. Σύμβουλος:

Δραστηριότητα

Πόλη:

Φάξ:

Ιστοσελίδα:

Εταιρικό κεφάλαιο:

Αριθμός εργαζομένων:


Επιθυμώ τα στοιχεία της εταιρίας να καταχωρηθούν ΔΩΡΕΑΝ στο ηλεκτρονικό αρχείο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου προς χρήση και διάθεση αντίστοιχων ιταλικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για συνεργασία με Ελλάδα

ναί όχι 


Η επιχείρηση ασχολείται με:

  παραγωγή  εισαγωγές αντιπροσωπείες εξαγωγές