Ειδικές και άλλες δραστηριότητες

Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από το τμήμα εμπορίου  μας ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα στο πλαίσιο  ειδικών προγραμμάτων.

 

Startup Competition – 16/10/2021
Ο διαγωνισμός καινοτομίας του κέντρου επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σε συνδιοργάνωση με το WMF! Festival (Ιταλία) με υποστήριξη της HELEXPO S.A. και του ΕΒΕΘ, απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και ομάδες καινοτόμων ιδεών που όμως ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση.
TERRA VINO: Ανακοίνωση δράσης εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την οινοπαραγωγή να συμμετάσχουν στη δράση παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Terra-Vino. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση επιχειρηματικών στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του οινοτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και η επιλογή υποψηφίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών με υψηλή επιχειρηματική ωριμότητα προκειμένου να είναι σε θέση να υιοθετήσουν το Σήμα Ποιότητας Οινοτουρισμού που θα αναπτυχθεί. Υποβολή αιτήσεων από 8 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Webinar: Ambiente, Energia, Smart Cities: il Paese Grecia si evolve e si ammodernizza
WEBINAR: Ambiente, Energia, Smart Cities: il Paese Grecia si evolve e si ammodernizza, 09/12/2020, ore 12:00 (ora Italiana)