Ευρωπαικά και Εθνικά Προγράμματα

Το Εμπορικό Επιμελητήριο ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δραστηριότητες βάσει ευρωπαϊκων ή εθνικών έργων με τα οποία το σώμα μας ασχολείται.

Υπο κατασκευή.

TERRA VINO: Ανακοίνωση δράσης εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την οινοπαραγωγή να συμμετάσχουν στη δράση παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Terra-Vino. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση επιχειρηματικών στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του οινοτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και η επιλογή υποψηφίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών με υψηλή επιχειρηματική ωριμότητα προκειμένου να είναι σε θέση να υιοθετήσουν το Σήμα Ποιότητας Οινοτουρισμού που θα αναπτυχθεί. Υποβολή αιτήσεων από 8 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
TERRA VINO: Σεμινάρια Οινοτουρισμού για επαγγελματίες
Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού
Ακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Ελληνο – Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και με ακρωνύμιο TERRA VINO.