Γλώσσα
image of greek flag
  • Νέα
  • /
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής TERRA VINO

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής TERRA VINO

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου TERRA VINO ενταγμένου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

To Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience» και ακρωνύμιο TERRA VINO, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην έδρα του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου TERRA VINO». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει οικονομική προσφορά, όπου θα προσδιορίζεται η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου αναδόχου για την εν λόγω προμήθεια, με αναλυτική αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Ειδικότερα, η εν λόγω δαπάνη προμήθειας αντιστοιχεί στη Δράση 2.1.1. του έργου (WP2 – Communication and Dissemination), στην κατηγορία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και δε δύναται να ξεπερνάει τα 1.500,00€ χωρίς το ΦΠΑ.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά τις εργάσιμες μέρες 10.00-15.00 στο τηλέφωνο 2310 947744 (υπεύθυνη επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Γέννη).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

image of arrow up

© ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2024