Γλώσσα
image of greek flag

Προφίλ

Το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1996 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος τόσο από την ιταλική (Ν. 518 / 70) όσο και από την ελληνική κυβέρνηση (Π.Δ. 60 / 2000). Ο κυριότερος σκοπός του είναι η ανάπτυξη των σχέσεων και των επαφών ανάμεσα στους επιχειρηματίες των δύο χωρών, προωθώντας ιδιαίτερα τις επιχειρηματικές σχέσεις.

Το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ασκεί μία δραστηριότητα διασύνδεσης ανάμεσα στις ιταλικές επιχειρήσεις και την ελληνική αγορά μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει.

Το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει τις πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001 – 2008

background of tab content line green line green katastatiko
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ghiti PURLAK
Επικεφαλής του Ιταλικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ZAN Hellas

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Pasqualino LEMBO
Εστίαση Mare e Monti

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταύρος ΚΩΝΣΤΑΝΙΔΙΔΗΣ
Euricom Hellas Α.Ε. - Μάκβελ

ΤΑΜΙΑΣ

Νικόλαος ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγορικό Γραφείο Μαργαρόπουλος και Συνεργάτες

Νικόλαος ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγορικό Γραφείο Μαργαρόπουλος και Συνεργάτες

Σταύρος ΚΩΝΣΤΑΝΙΔΙΔΗΣ

Euricom Hellas Α.Ε. - Μάκβελ

Pasqualino LEMBO

Εστίαση Mare e Monti

Χρήστος ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ZAN Hellas

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ghiti PURLAK Επικεφαλής του Ιταλικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ZAN Hellas

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Pasqualino LEMBO Εστίαση Mare e Monti

Οργανόγραμμα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Marco Della Puppa

Τμήμα Εξυπηρέτησης Ελληνικών και Ιταλικών Επιχειρήσεων

Χριστιάνα Αυδή

christiana@italchamber.gr

Τμήμα Εμπορίου και Προγραμμάτων

Κυριακή Σαββακίδου

kiki@italchamber.gr

Τμήμα Marketing και Δημοσίων Σχέσεων

Μπέτυ Μακρή

betty@italchamber.gr

Ειδικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αλεξάνδρα Γένι

eurodesk@italchamber.gr

Τμήμα Λογιστηρίου και Διοίκησης

Costanzo Raimondo

image of arrow up

© ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022