Γλώσσα
image of greek flag
  • Νέα
  • /
  • ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA VINO

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA VINO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ:

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Ελληνο – Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και με ακρωνύμιο TERRA VINO.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA VINO

Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 και 5.1.1 του έργου Terra Vino «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

image of arrow up

© ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2024