Επιχειρηματικές Συναντήσεις – Εργαστήρια

Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Ελληνο-Ιταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επικεντρώνονται στην διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ ιταλικών και ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό την πιθανή συνεργασία. Αυτές οι συναντήσεις συνθέτουν το κεντρικό μέρος των προγραμμάτων προώθησης που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Εμπορικά Επιμελητήρια και άλλους φορείς, προτιθέμενες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στις καινούργιες επαφές με το εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες μας:

  • αμφότερες συναντήσεις επιχειρήσεων στην Ιταλία και την Ελλάδα,
  • workshop στην Ελλάδα για ομάδα επιχειρήσεων σε συγκεκριμένο τομέα,
  • αντιπροσωπεία επιχειρηματιών στα πλαίσια εκθέσεων στην Ιταλία,
  • αποστολές ελλήνων επιχειρηματιών και αγοραστών στην Ιταλία,
  • συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη με δυνατότητα workshop.