Ειδικοί Οδηγοί

Το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκδίδει κάποιους εξειδικευμένους οδηγούς οικονομικού, επιχειρηματικού, εμπορικού και νομικού χαρακτήρος, ορμώμενο από ένα πιθανό ενδιαφέρον αγοράς ή για να ικανοποιήσουμε συγκεκριμένες ανάγκες ελληνικών και ιταλικών εταιριών, φορέων και θεσμών.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει, και με χρονολογική σειρά αλλά και με εμπορευματική, τις σπουδαιότερες εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούνε, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, το 2011. Κάθε έκθεση παρέχει μία σύντομη περιγραφή της ιδίας και από στοιχεία γενικής φύσεως όπως λογότυπο, τηλέφωνα επικοινωνίας, ιστοσελίδα, e-mail.

Περιοδικότητα: Ετήσια
Γλώσσα: Ιταλικά – Ελληνικά
Τιράζ: 5.000 αντίτυπα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2011
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό σε αρχείο .pdf


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ημερομηνίες κάποιων εκθέσεων υπάρχει περίπτωση να υποστούν αλλαγές για λόγους οργανωτικούς ή για λόγους που εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Γι’ αυτό παρακαλείσθε πριν από την επίσκεψή σας σε εκθέσεις του ενδιαφέροντός σας να επιβεβαιώστε την ημερομηνία διεξαγωγής της είτε μέσω του εκθεσιακού κέντρου είτε μέσω του γραφείου μας.

Ενδιαφέρεσαι να καταχωρήσεις διαφήμιση;

Κατέβασε το έντυπο
Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο σε έντυπο υλικό: info@italchamber.gr