Νέα από τα Μέλη

Νέα από την παγκόσμια ένωση του εμπορίκου επιμελητηρίου μας.

Υπο κατασκευή.

MONEY SHOW 2016
Επίκεντρο των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στη Βόρεια Ελλάδα καθίσταται για μία ακόμη χρονιά το Πολυσυνέδριο Money Show, που θα πραγματοποιηθεί φέτος, για 27η φορά στις 20, 21 & 22 Μαΐου 2016 στο Ξενοδοχείο Hyatt.
RIMINI WELLNESS 2016: Επιχειρηματική αποστολή
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως RIMINIWELLNESS (02-05.06.2016, http://en.riminiwellness.com/) θα πραγματοποιήσει στo Ρίμινι (Ιταλία), μια επιχειρηματική αποστολή.
Interreg IPA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Crossborder Virtual Mall for Local Entrepreneurs/e-CBC- Mall» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg ΙPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας-ΜΠΒ) "Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”"
Interreg IPA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Oenotouristic cross border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience/ TERRA VINO» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg ΙPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας-ΜΠΒ) "Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”"