Νέα από τα Μέλη

Νέα από την παγκόσμια ένωση του εμπορίκου επιμελητηρίου μας.

Υπο κατασκευή.

Ξενοδοχεία

Το Ιταλο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, για την διαμονή σας στην Ελλάδα επιλέγει ποιοτικά ξενοδοχεία.

Εστιατόρια

Το Ιταλο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην Ελλάδα, επιλέγεί εστιατόρια δημοσίου ποιότητας.