Νέα από τα Μέλη

Νέα από την παγκόσμια ένωση του εμπορίκου επιμελητηρίου μας.

Υπο κατασκευή.

Doing Business 2013: Αποστολή στην Σόφια (Βουλγαρία)
Το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του leader στο πρόγραμμα “Doing Business in the Balkan Area & in Turkey” (www.ccie4business.eu), χρηματοδοτημένο από την Ένωση των Ιταλικών Επιμελητηρίων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή ελλήνων επιχειρηματιών στον τομέα των επίπλων...
Exportgate.gr
Το Exportgate.gr αποτελεί μια πρωτοβουλία της Eurobank και υλοποιείται σε συνεργασία με τους τρείς εξαγωγικούς φορείς της Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) και το ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων & βιομηχανιών.
Workshop Ponzetta Group
Con grande soddisfazione degli imprenditori coinvolti, si e' conclusa una missione imprenditoriale di operatori italiani in Grecia.
Money Show 2013 – All About Exports
Tο Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος συνεργάζονται για την πραγματοποίηση μιας εκθεσιακής συμμετοχής με θέμα “All About Exports” εστιάζοντας στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων