Νέα από τα Μέλη

Νέα από την παγκόσμια ένωση του εμπορίκου επιμελητηρίου μας.

Υπο κατασκευή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.)
2ης Εβδομάδας της Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο (21-27/11/2018)
2ης Εβδομάδας της Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο
Επιχειρηματική αποστολή – Έκθεση SIGEP (20-24.01.2018
Επιχειρηματική αποστολή στην Έκθεση SIGEP (19-22.01.2018), Διεθνής έκθεση παγωτού, ζαχαροπλαστικής & αρτοποιϊας