Erasmus+ “PAES”: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

17/06/2016

ERASMUS+: Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Politiche Abitative per l’ Edilizia Sostenibile/ PAES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education με κωδικό 2015-1-IT02-KA203-014974, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με  δύο άτομα με σκοπό την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και παραδοτέων του ανωτέρου έργου.

Download: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf)

Download: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (word)

Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Politiche Abitative per l’ Edilizia Sostenibile/ PAES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education με κωδικό 2015-1-IT02-KA203-014974, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο άτομα με σκοπό την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και παραδοτέων του ανωτέρου έργου. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται δύο (2) κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Πολυτεχνικών, Θετικών ή/ και Γεωτεχνικών Επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου απαιτούνται τα εξής:

Θέση 1: Ένα (1) άτομο απόφοιτος ΑΕΙ Πολυτεχνικών, Θετικών ή/ και Γεωτεχνικών Επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση

 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πολυτεχνικών, Θετικών ή/ και Γεωτεχνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ)
 • Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή ανώτερου διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ)
 • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση λογισμικών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, στατιστικά φύλλα, διαδίκτυο)
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τεχνική υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμάται:

 • Η καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής
 • Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης

Ειδικότερα το αντικείμενο της Θέσης 1 είναι:

Η υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών που θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη συνεισφορά του στην προετοιμασία του παραδοτέων (εκροών) O2 «Creazione della Piattaforma e-learning per lo SCORM – Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile» και O9 «Prodotto innovativo in un nuovo percorso digitale».

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 01/09/2018. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο και με την προϋπόθεση αντίστοιχης επίσημης παράτασης του έργου. Το ύψος της συνολικής αμοιβής για τη Θέση 1 ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (15.070,00 ευρώ) + το ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Θέση 2: Ένα (1) άτομο απόφοιτος ΑΕΙ Πολυτεχνικών, Θετικών ή/ και Γεωτεχνικών Επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση

 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πολυτεχνικών, Θετικών ή/ και Γεωτεχνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ)
 • Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή ανώτερου διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ)
 • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση λογισμικών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, στατιστικά φύλλα, διαδίκτυο)
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τεχνική υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμάται:

 • Η καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής
 • Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης

Ειδικότερα το αντικείμενο της Θέσης 2 είναι:

Η υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών που θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη συνεισφορά του στην προετοιμασία των παραδοτέων (εκροών) Ο7 «Edotto e-learning: istruzioni e formazione per l’utilizzo della piattaforma e-learning» και Ο10 «Metodi per la valutazione degli impatti del progetto e gestione delle criticita’».

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 01/09/2018. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο και με την προϋπόθεση αντίστοιχης επίσημης παράτασης του έργου. Το ύψος της συνολικής αμοιβής για τη Θέση 2 ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (13.700,00 ευρώ) + το ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αίτηση (επισυνάπτεται στο παράρτημα σχετικό υπόδειγμα)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής),
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και αντίγραφα συμβάσεων απασχόλησης από τα οποία να τεκμαίρεται σχετική εμπειρία
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Αποδεικτικά επάρκειας γνώσης χρήσης Η/Υ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες είναι ακριβή και αληθή

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το πρακτικό της αξιολόγησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση τους. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή η πρόσβαση των υποψηφίων στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δε θα παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων υποψηφίων και οι οποίες θα οριστούν από αρμόδιο όργανο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους υποψήφιους που θεωρεί, ότι πληρούν τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τα συνεκτιμώμενα προσόντα, σε προσωπική συνέντευξη για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους προϋπηρεσία προκειμένου να αξιολογήσει την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. – από Δευτέρα έως Παρασκευή) το αργότερο μέχρι τις 24/06/2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο τίτλος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος πρέπει επίσης να φτάσει στο πρωτόκολλο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης μέχρι τις 24/06/2016 και ώρα 14:00 μ.μ. To Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους υποψηφίους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Αλεξάνδρα Γέννη από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. – από Δευτέρα έως Παρασκευή – τηλέφωνο: 2310 947744 / e-mail: eurodesk@italchamber.gr

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (www.italchamber.gr).

Ο Γενικός Γραμματέας
Marco Della Puppa