Επιχειρηματική αποστολή – Έκθεση ENADA (14-16/03/2018)

14-16/03/2018

το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως ENADA PRIMAVERA (14-16.03.2018, http://en.enada.it/enada/enada-spring/presentation),θα πραγματοποιήσει στo Ρίμινι (Ιταλία), μια επιχειρηματική αποστολή.

Η εν λόγω  έκθεση περιλαμβάνει:

  • new slot machines
  • VLT and video games
  • payment systems
  • furnishing
  • bingo halls
  • online gaming
  • mobile gaming

Για περισσότερες πλυροφορίες

betty@italchamber.gr το αργότερο ως την Παρασκευή 08.03.2018.

Προσοχή:

Οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.