Επικοινωνία

Κων. Καραμανλή 47 – 54639, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 951.272, 2310 947.744, 2310 947.844
Fax: 2310 951.542 | E-mail:      info@italchamber.grPEC: ccie-salonicco@legalmail.it
Γενικός Γραμματέας
Marco Della Puppa
Τμήμα Εξυπηρέτησης Ελληνικών Επιχειρήσεων
Χριστιάνα Αυδή
info@italchamber.gr


Τμήμα Εξυπηρέτησης Ιταλικών Επιχειρήσεων
Κυριακή Σαβρακίδου
kiki@italchamber.gr
Τμήμα Προώθησης Εκθέσεων
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
eurodesk@italchamber.gr


Τμήμα νέων μελών & διαφήμισης
Μπέτυ Μακρή
betty@italchamber.gr
Τμήμα Λογιστηρίου

info@italchamber.gr