Επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Ελλάδα

Επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες από την Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

με αρ. αναφοράς 2017/SKG535

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) σταθμών αποσυμπίεσης, ρύθμισης και μέτρησης συμπιεσμένου φυσικού αερίου (C.N.G.) για την κάλυψη των αναγκών της.

Κριτήριο ανάθεσης: Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 400.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 21/12/2017, ώρα 14:00

Οι Προσφορές θα κατατεθούν στην έδρα της Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. αναφοράς 2017/SKG535, καθώς και των λοιπών Τευχών, αντίγραφα των οποίων χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση Προμηθειών της Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε, τηλ.: 2310-584160/134/149/171, μετά από γραπτό αίτημα μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 2310-546365/524696 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο supply@edathess.gr, μέχρι την 18/12/2017.

Θεσσαλονίκη, 02/12/2017
Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας

Sgroni Nicola Rappresentanze

Διεύθυνση: Bari
Τηλ.: 0039.328.5628256
E-mail: nicola.sgroni@alice.it
Υπεύθυνος για επαφές: Sgroni Nico
Ιδιότητα: Ιδιοκτήτης
Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά.
Δραστηριότητα: Εμπόριο Βιομηχανικών Συσκευασιών και Συσκευασιών Τροφίμων.
Ζητούμενη Συνεργασία: Μεταπωλητή – Χρήστη.

Fruit Tech s.r.l.

Διεύθυνση: Via Montello, 10 – 47035 Gambettola
Τηλ.: 0039.0547.657829 | Fax: 0039.0547.1901630
E-mail: sales@fruittech.eu
Website: www.fruittech.eu
Κύκλος Εργασιών: 43850,00 € (από Αύγουστο – έναρξη δραστηριότητας) Υπεύθυνος για επαφές: Davide Valdinoci
Ιδιότητα: Υπεύθυνος Εξωτερικού Εμπορίου
Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά.
Δραστηριότητα: Παραγωγή μηχανημάτων για διαλογή φρέσκων φρούτων.
Ζητούμενη Συνεργασία: Αντιπρόσωπο, εμπορικό συνεργάτη.

Calzificio Mapri

Διεύθυνση: Via Prov.le per Supersano – 73042 Casarano (LE)
Τηλ.: 0039.0833.512657 | Fax: 0039.0833.512657
E-mail: infomapri@tin.it
Website: www.calzificiomapri.wordpress.com
Γλώσσες για επαφή: Ιταλικά, Αγγλικά.
Δραστηριότητα: Παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών καλτσών MADE IN ITALY.
Ζητούμενη Συνεργασία: Αναζήτηση χονδρεμπόρων και/ή διανομέων καλτσών MADE IN ITALY στην Ελλάδα.

lida

Διεύθυνση: Argonafton 16 – 38333 Volos
Τηλ: 0030-24210-27931 | Fax: 0030-24210-38008
E-mail: info@ledahotel.gr
Website: http://www.ledahotel.gr
Υπευθ Επικοινωνίας: Sig. Xoudis Konstantinos
Ζητούμενη Συνεργασία: Agenzie di viaggi.

Pantelidis Pantelis

Διεύθυνση: Aristotelous 71 – 56224 Thessaloniki
Τήλ.: 0030-2310-558507
E-mail: little.stories@hotmail.com
Υπευθ Επικοινωνίας: Sig. Pantelidis Pantelis
Ζητούμενη Συνεργασία: Produttori italiani di abbigliamento e calzature per bambini.

ASTOR HELLAS SA

Διεύθυνση: Riga Feraiou 3 – 55134 Thessaloniki
Τήλ.: 0030-2310-403530 | Fax: 0030-2310-403533
E-mail: info@astor.gr
Υπευθ Επικοινωνίας: Sig. Trochopoulos Konstantinos
Ζητούμενη Συνεργασία: Grossisti italiani di profumi e cosmetici di marca.

CHATZISTERGIOU TRIANTAFYLLIA

Διεύθυνση: 63200 Simantra Chalkidikis
Τήλ.: 0030-23730-300813 | Fax: 0030-23730-61061
E-mail: info@hatzistergiouolives.gr
Website: http://www.hatzistergiouolives.gr
Υπευθ Επικοινωνίας: Sig. Chatzistergiou Eftichios
Ζητούμενη Συνεργασία: Importatori italiani di olive verdi.