Ειδικές και άλλες δραστηριότητες

Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από το τμήμα εμπορίου  μας ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα στο πλαίσιο  ειδικών προγραμμάτων.

 

Ιταλική γαστρονομία
Στα πλαίσια του προγράμματος «Πιστοποίησης Ιταλικών Εστιατορίων», το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα πρωτοποριακό γαστρονομικό concept με τον τίτλο GASTRONOMIA ITALIANA.