Ειδικές και άλλες δραστηριότητες

Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από το τμήμα εμπορίου  μας ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα στο πλαίσιο  ειδικών προγραμμάτων.

 

Webinar: Ambiente, Energia, Smart Cities: il Paese Grecia si evolve e si ammodernizza
WEBINAR: Ambiente, Energia, Smart Cities: il Paese Grecia si evolve e si ammodernizza, 09/12/2020, ore 12:00 (ora Italiana)
WEBINAR: Il settore agricolo ed agroalimentare in Grecia: teconologie, macchinari, trasformazione delle materie prime
WEBINAR: Il settore agricolo ed agroalimentare in Grecia: teconologie, macchinari, trasformazione delle materie prime
5° Συνέδριο Τουρισμού: «Τουρισμός για Όλους»
Τα 5 διμερή Επιμελητήρια, το Ελληνο-Αμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 5° Συνέδριο Τουρισμού: «Τουρισμός για Όλους»