Ειδικές και άλλες δραστηριότητες

Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από το τμήμα εμπορίου  μας ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα στο πλαίσιο  ειδικών προγραμμάτων.

 

TERRA VINO: Ανακοίνωση δράσης εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την οινοπαραγωγή να συμμετάσχουν στη δράση παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Terra-Vino. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση επιχειρηματικών στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του οινοτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και η επιλογή υποψηφίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών με υψηλή επιχειρηματική ωριμότητα προκειμένου να είναι σε θέση να υιοθετήσουν το Σήμα Ποιότητας Οινοτουρισμού που θα αναπτυχθεί. Υποβολή αιτήσεων από 8 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Webinar: Ambiente, Energia, Smart Cities: il Paese Grecia si evolve e si ammodernizza
WEBINAR: Ambiente, Energia, Smart Cities: il Paese Grecia si evolve e si ammodernizza, 09/12/2020, ore 12:00 (ora Italiana)
WEBINAR: Il settore agricolo ed agroalimentare in Grecia: teconologie, macchinari, trasformazione delle materie prime
WEBINAR: Il settore agricolo ed agroalimentare in Grecia: teconologie, macchinari, trasformazione delle materie prime