Εκθέσεις και Αποστολές

Στην συνέχεια αναγράφονται οι επιχειρηματικές αποστολές στην Ιταλία που διοργανώνονται από το Επιμελητήριό μας. Οι αποστολές θα πραγματοποιηθούνε και στην διάρκεια εξειδικευμένων εκθέσεων στην Ιταλία αλλά και σε άλλους χώρους.

ΔΕΘ 2013 7-15/09/2013
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το σημαντικότατο ραντεβού που ανανεώνεται κάθε χρόνο, έφθασε στη 78η χρονιά της, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορία του Εκθεσιακού Κέντρου της Helexpoπου θα φιλοξενήσει αυτήν την σπουδαία εκδήλωση από 7 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013.
Doing Business 2013: Αποστολή στην Σόφια (Βουλγαρία)
Το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του leader στο πρόγραμμα “Doing Business in the Balkan Area & in Turkey” (www.ccie4business.eu), χρηματοδοτημένο από την Ένωση των Ιταλικών Επιμελητηρίων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή ελλήνων επιχειρηματιών στον τομέα των επίπλων...
Doing Business 2013: Αποστολή στο Arad (Ρουμανία)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – τομέας ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ARAD (Ρουμανία), 05-07 Μαρτίου 2013 Το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του leader στο πρόγραμμα “Doing Business in the Balkan Area & in Turkey” (www.ccie4business.eu),