Εκθέσεις και Αποστολές

Στην συνέχεια αναγράφονται οι επιχειρηματικές αποστολές στην Ιταλία που διοργανώνονται από το Επιμελητήριό μας. Οι αποστολές θα πραγματοποιηθούνε και στην διάρκεια εξειδικευμένων εκθέσεων στην Ιταλία αλλά και σε άλλους χώρους.

Doing Business 2013: Αποστολή στο Arad (Ρουμανία)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – τομέας ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ARAD (Ρουμανία), 05-07 Μαρτίου 2013 Το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του leader στο πρόγραμμα “Doing Business in the Balkan Area & in Turkey” (www.ccie4business.eu),
BIT – Διεθνές Χρηματιστήριο Τουρισμού
Το Ελληνικό-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης διοργανώνει ομαδική αποστολή των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στην επόμενη Διεθνή Εκθεση, Διεθνές Χρηματιστήριο Τουρισμού, BIT στο Μιλάνο (www.bit.fieramilano.it).
Euro-Mediterranean Business Meetings
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετάσχει στην 12η έκδοση της Ευρωπαϊκής Συνάντησης -Euro-Mediterranean Business Meetings- που διοργανώνει το Ιταλικό Επιμελητήριο της Μασσαλίας σε συνεργασία με : Spas - Organisation de Salons, Marseille Provence, Cesvitec.....