Εκθέσεις και Αποστολές

Στην συνέχεια αναγράφονται οι επιχειρηματικές αποστολές στην Ιταλία που διοργανώνονται από το Επιμελητήριό μας. Οι αποστολές θα πραγματοποιηθούνε και στην διάρκεια εξειδικευμένων εκθέσεων στην Ιταλία αλλά και σε άλλους χώρους.

ERASMUS+ – Εκπαίδευση στην Ιταλία
Στόχοι της δράσης είναι η υποστήριξη των καταρτιζομένων/συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης για την απόκτηση και αξιοποίηση γνώσεων στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.
ECOMONDO 2015:
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως ECOMONDO (03-06.11.2015, www.ecomondo.com), η οποία τροφοδοτεί την επανάσταση της οικολογικής βιομηχανίας και είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον και στην κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης, θα πραγματοποιήσει στo Ρίμινι (Ιταλία) μια επιχειρηματική αποστολή.
LEGNO E EDILIZIA – Επιχειρηματική αποστολή
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως LEGNO E EDILIZIA (19-22.02.2015, www.legnoeedilizia.com), θα πραγματοποιήσει στην Βερόνα (Ιταλία), μια επιχειρηματική αποστολή.