Εκθέσεις και Αποστολές

Στην συνέχεια αναγράφονται οι επιχειρηματικές αποστολές στην Ιταλία που διοργανώνονται από το Επιμελητήριό μας. Οι αποστολές θα πραγματοποιηθούνε και στην διάρκεια εξειδικευμένων εκθέσεων στην Ιταλία αλλά και σε άλλους χώρους.

Επιχειρηματική αποστολή – Έκθεση SIGEP (20-24.01.2018
Επιχειρηματική αποστολή στην Έκθεση SIGEP (19-22.01.2018), Διεθνής έκθεση παγωτού, ζαχαροπλαστικής & αρτοποιϊας
RIMINI WELLNESS 2016: Επιχειρηματική αποστολή
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως RIMINIWELLNESS (02-05.06.2016, http://en.riminiwellness.com/) θα πραγματοποιήσει στo Ρίμινι (Ιταλία), μια επιχειρηματική αποστολή.
PROGETTO FUOCO 2016: Επιχειρηματική αποστολή
Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως PROGETTO FUOCO (24-28/02/2016, www.progettofuoco.com), θα πραγματοποιήσει στην Βερόνα (Ιταλία), μια επιχειρηματική αποστολή.
SIGEP 2016:
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως SIGEP (23-27.01.2016, www.sigep.it), θα πραγματοποιήσει στo Ρίμινι (Ιταλία), μια επιχειρηματική αποστολή.