Ευρωπαικά και Εθνικά Προγράμματα

Το Εμπορικό Επιμελητήριο ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δραστηριότητες βάσει ευρωπαϊκων ή εθνικών έργων με τα οποία το σώμα μας ασχολείται.

Υπο κατασκευή.

ERASMUS+ – Εκπαίδευση στην Ιταλία
Στόχοι της δράσης είναι η υποστήριξη των καταρτιζομένων/συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης για την απόκτηση και αξιοποίηση γνώσεων στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.
SIGNA MARIS – Τα τουριστικά λιμάνια ως πύλες πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά
Πρόγραμμα ‘SIGNA MARIS’ – Τα τουριστικά λιμάνια ως πύλες πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και τα αξιοθέατα της Νότιας Ιταλίας. Μια καλή πρακτική και για την Ελλάδα.
E-AUCTION: Ημερίδα Λήξης
E-AUCTION: Ημερίδα Λήξης, Porto Palace Hotel Thessaloniki - 30/06/2015 και ώρα 17:00