Ευρωπαικά και Εθνικά Προγράμματα

Το Εμπορικό Επιμελητήριο ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δραστηριότητες βάσει ευρωπαϊκων ή εθνικών έργων με τα οποία το σώμα μας ασχολείται.

Υπο κατασκευή.

Interreg IPA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Crossborder Virtual Mall for Local Entrepreneurs/e-CBC- Mall» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg ΙPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας-ΜΠΒ) "Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”"
Interreg IPA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Oenotouristic cross border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience/ TERRA VINO» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg ΙPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας-ΜΠΒ) "Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”"
Interreg V-B – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «FοοdBranding» στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B "Βαλκανική- Μεσόγειος 2014-2020"»
Erasmus+: Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού για την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επιχειρηματιών – μελών του, θα πραγματοποίησει εκπαιδευτική αποστολή στην πόλη Gorizia της Β.Ιταλία, διάρκειας μίας (1) εβδομάδας, από 28/02/2016 έως 05/03/2016. Η εκπαιδευτική αποστολή εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus+ Δράση Κινητικότητα Εκπαιδευομένων, της Εθνικής Μονάδας Δια Βίου Μάθησης.