Ευρωπαικά και Εθνικά Προγράμματα

Το Εμπορικό Επιμελητήριο ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δραστηριότητες βάσει ευρωπαϊκων ή εθνικών έργων με τα οποία το σώμα μας ασχολείται.

Υπο κατασκευή.

ERASMUS+: Νέοι Επιχειρηματίες, Info & Brochure
ERASMUS+: Νέοι Επιχειρηματίες, Info & Brochure
Erasmus+ “PAES”: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Politiche Abitative per l’ Edilizia Sostenibile/ PAES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education με κωδικό 2015-1-IT02-KA203-014974, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο άτομα με σκοπό την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και παραδοτέων του ανωτέρου έργου.
ERASMUS: Νέοι Επιχειρηματίες
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από φέτος συμμετέχει στο ευρωπαικό πρόγραμμα για Νέους Επιχειρηματίες ως ενδιάμεσος φορέας για την Ελλάδα στο εταιρικό σχήμα OPEN - EYE 8.
Interreg IPA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Υποστήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Crossborder Virtual Mall for Local Entrepreneurs/e-CBC- Mall» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg ΙPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας-ΜΠΒ) "Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”"