Ευρωπαικά και Εθνικά Προγράμματα

Το Εμπορικό Επιμελητήριο ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δραστηριότητες βάσει ευρωπαϊκων ή εθνικών έργων με τα οποία το σώμα μας ασχολείται.

Υπο κατασκευή.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA VINO
Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 και 5.1.1 του έργου Terra Vino «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009»
ERASMUS+: Νέοι Επιχειρηματίες, Info & Brochure
ERASMUS+: Νέοι Επιχειρηματίες, Info & Brochure
Erasmus+ “PAES”: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Politiche Abitative per l’ Edilizia Sostenibile/ PAES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education με κωδικό 2015-1-IT02-KA203-014974, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο άτομα με σκοπό την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και παραδοτέων του ανωτέρου έργου.
ERASMUS: Νέοι Επιχειρηματίες
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από φέτος συμμετέχει στο ευρωπαικό πρόγραμμα για Νέους Επιχειρηματίες ως ενδιάμεσος φορέας για την Ελλάδα στο εταιρικό σχήμα OPEN - EYE 8.