Ανακοίνωση τροποποίησης σημείου των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού “TERRA VINO”

24/04/2019

Ανακοίνωση: Τροποποίηση σημείου των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Ελληνο-ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και με ακρωνύμιο TERRA VINO

Ανακοίνωση Τροποποίησης Διαγωνισμού TERRA VINO